Ogłoszenie – Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy

uchwala rady miejskiej woda

Uchwała Nr XXXIII.190.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Łęknica.

Taryfy obowiązują od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

  • Zimna woda – 3,94 zł/m3
  • Ścieki – 5,62 zł/m3

Zobacz również...