Ogłoszenie – Liczniki wody (01.05.2017 r.)

kran-woda-scieki

Rada Miejska w Żarach Uchwałą XXIX/57/2017 z dnia 31.03.2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zmieniła stawki za wodę i ścieki. Począwszy od dnia 02.05.2017 r. obowiązują następujące stawki opłat: cena wody - 4,90 zł/m3, cena ścieków - 8,14 zł/m3.

Jednocześnie, w związku ze zmianą okresu rozliczeniowego dla wspólnot mieszkaniowych położonych na terenie Żar, proszę wszystkich właścicieli lokali o podanie wskazań wodomierzy na dzień 01-05-2017 r.

Zobacz również...