Informacja dotycząca wody i ścieków (Żary, Nowogród Bobrzański)

kran-woda-scieki

Informacja na podstawie art. 24e.1.3 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków –
Decyzja WR. RET. 070. 276. 2018. JW ogłoszona w dniu 22.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WODY POLSKIE WROCŁAW zmianie ulega wysokość stawek za wodę i ścieki na terenie Żar od 01 lipca br. Po zmianie cena za wodę 4,96 zł/m3, ścieki 8,37 zł/m3

Informacja na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków -Decyzja WR. RET. 070. 278. 2018. MK ogłoszona w dniu 20.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WODY POLSKIE WROCŁAW zmianie ulega wysokość stawek za wodę i ścieki na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego od 01 lipca br. Po zmianie zimna woda 3,64 zł/m3, ścieki 6,17 zł/m3.

Zobacz również...