Monthly Archive: Czerwiec 2017

Ogłoszenie – Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy

Uchwała Nr XXXIII.190.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Łęknica. Taryfy obowiązują od 01.07.2017...